От Директор 1* до Директор 3*

Следващият етап в развитието на Вашия бизнес е да предадете уменията, които сте придобили на дистрибуторите от Вашата група, така че и те също да се квалифицират като Директори. Тези Директори формират самостоятелни групи, а Вие получавате Директорски бонус, който се формира като процент от груповия обем на тези групи. Всеки нов Директорски клон Ви издига на ново ниво и увеличен Директорски бонус, потвърждавайки всеки нов етап в разрастването на Вашия бизнес, личностно развитие и лидерски умения.

За да се квалифицирате или подържате ниво Директор 1* или по-високо ниво, са Ви необходими 2000 QGV и 80 QPV.

Директор 1* и нагоре, който не защити нивото си поне веднъж в рамките на 6 месеца, ще бъде понижен до ниво Директор или до най-високото достигнато ниво в предходните 6 месеца, ако то е по-високо. Ако Директор 1* (или повисоко ниво) няма 80 QPV в рамките на 6 последователни месеца, той/тя ще бъде понижен до ниво дистрибутор и ще трябва да се квалифицира отново като Директор 1*, за да получава Директорски бонус. Директорските значки могат да се носят само при валидно ниво.

Директорски бонус: Директорите от 1* до 3* са Директори, които имат Директори в своите организации и могат да получават Директорски бонус върху CGV (групов обем за комисиона) на тези Директори. Директорският бонус се изплаща допълнително към Основния бонус и бонуса Жизнен стандарт.

Таблица 4: Директорски бонус
(показва процента, който ще бъде изплатен върху CGV на Директорите).

Примери 7 и 8 в раздела Екзекутивен Директор разясняват Директорския бонус. Поколенията отразяват защитени Директори – вижте графиката по-долу.

Директор 1*

Ако в месеца, в който се квалифицирате като Директор, някой друг дистрибутор от Вашата група също се квалифицира като Директор, Вие се издигате направо на ниво Директор 1*.

Ако сте вече квалифицирал се Директор, Вие се квалифицирате като Директор 1* в месеца, в който член на Вашата група се квалифицира като Директор (нужно е също така да имате 2000 QGV и 80 QPV).

Директорите се издигат на новото си ниво след края на месеца, в който са се квалифицирали. По тази причина не можете да получите Директорски бонус в месеца, в който Вашия Директор се е квалифицирал. Ако той е във Вашата неоткъсната група, ще получите комисиона върху неговия обем в месеца на квалификацията му.

Във всеки следващ месец, в който в организацията си имате защитил нивото си Директор и имате 2000 QGV и 80 QPV, Вие защитавате ниво Директор 1* и ще получите директорски бонус върху обема на Директора(-ите) от Вашата организация. Ще Ви бъдат изплатени 10% от CGV на първия защитил се Директор от всеки Директорски клон и 5% от CGV на следващия защитил се Директор (ако има такъв).

Директор 2*

Ако се квалифицирате като Директор в месеца, в който двама от членовете на Вашата група се квалифицират като Директори, Вие ще се издигнете до ниво Директор 2*, при условие, че тези Директори са от различни клонове.

Ако сте вече квалифицирал се Директор или Директор 1*, Вие можете да се квалифицирате като Директор 2*, ако имате 2000 QGV, 80 QPV и двама Директори в различни клонове, които или се квалифицират в този месец и/или защитават нивото си.

Както Директор 1*, Директор 2* и нагоре се издигат на новото си ниво след края на месеца, така в месеца, в който сте се квалифицирал като Директор или по-високо ниво, Ви се изплаща комисиона за най-високото постигнато до тогава ниво (или за ниво Дистрибутор 3*, ако то е по-високо от постиганото ниво).

Във всеки следващ месец след квалификацията, в който в организацията си имате защитили нивото си 2 Директорски клона и имате 2000 QGV и 80 QPV, Вие защитавате ниво Директор 2* и ще получите Директорски бонус като Директор 2* според горната таблица. Това са 10% от CGV на първия защитил се Директор, 6% от втория защитил се Директор и 1% от CGV на третия защитил се Директор във всеки Директорски клон. Ако имате 2000 QGV и 80 QPV и само 1 защитил се Директор във Вашата организация, то Вие ще защитите ниво Директор 1* и ще получите Директорски бонус като Директор 1* според горната таблица

Директор 3*

Ако в месеца, в който се квалифицирате като Директор имате трима Директори, квалифициращи се в различни клонове, Вие ще се издигнете директно до ниво Директор 3*.

Ако сте вече квалифицирал се Директор, Директор 1* или Директор 2*, Вие можете да се квалифицирате като Диектор 3*, ако имате 2000 QGV, 80 QPV и три клона, включващи квалифициращи се или защитаващи Директори.

За да получите комисиона като Диектор 3*, е необходимо да имате 2000 QGV и 80 QPV и 3 клона със защитили се Директори.

Поколения

Директорският бонус е показан в долната таблица (отбелязаните проценти са от CGV). Поколенията означават защитени Директори.

Издателство "Анхира"
тел. (02) 9628277, (02) 8629249
гр. София, жк. Дианабад,
бл. 43, вх. Б, ет. 1, ап. 18
Понеделник-петък 9-17 ч.

Холистичен център "Анхира"
тел. 0884 117463
гр. София, жк. Дианабад,
бл. 11, вх. A, ет. 1, ап. 1

Този сайт е собственост на
Анхира ЕООД,
ЕИК: BG130120871
МОЛ: Петър Георгиев Найденов

Доставка

Стандартната цена за доставка на книги е 5 лв.
Срокът за доставка за България е до 3 работни дни.

При покупки над 60 лв. доставката е безплатна.

Поръчки, направени през неработни дни и след 15:00 в работни дни се обработват на следващия работен ден.