Позиция:
зав. книгоразпространение
Адрес:
Дианабад бл.43 вх.Б ап.18
София
1172
България
Телефон:
(02) 8629249
(по избор)
Допълнителна информация:

отговаря за книгоразпространението, продажбите и обслужването на клиенти